สินเชื่อเงินด่วน ธกส

สินเชื่อเงินด่วน ธกส

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 14% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 50,000 บาท
สินเชื่อเงินด่วน ธกส สมัครยืมเงินได้เลยวันนี้บนแอพ A-Mobile

ลงทะเบียนสินเชื่อเงินด่วน ธกส 2023

สินเชื่อเงินด่วน ธกส 2566 เป็นสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ออกสินเชื่อมาเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าที่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินให้สามารถที่จะกู้ยืมเงินจากสินเชื่อ ธกส ล่าสุดได้แล้ววันนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ของสินเชื่อเงินด่วน ธกส คือเพื่อให้ลูกค้าของธนาคาร ธกส สามารถที่จะนำเงินจากการปล่อยเงินด่วนของธนาคาร ธกส มาเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือนโดยสินเชื่อเงินด่วน ธกส ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถอนุมัติสินเชื่อเงินด่วน ธกส 50000 บาทซึ่งถือว่าเป็นวงเงินที่สามารถอนุมัติได้สูงสุด ส่วนสินเชื่อเงินด่วน ธกส 10,000 บาทจะมีการพิจารณาอนุมัติเป็นบางกรณีและสามารถที่จะเบิกถอนสินเชื่อเงินด่วนได้

หลายครั้งแต่จะไม่สามารถเบิกถอนได้เกินวงเงินที่กำหนด โดยลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถที่จะเช็คสินเชื่อ ธกส ตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ธกส หรือจะตรวจสอบผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ได้เลยทันที

สมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบาง

การสมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส A-Cash ที่ทางธนาคารธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดในปี 2566 คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส A-Cash ได้จะต้องเป็นผู้ที่เป็นเกษตรกรลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีประวัติในการชำระหนี้ดี ซึ่ง

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้กับทางธนาคาร ธกส และผู้สมัครขอสินเชื่อเงินด่วน ธกส A-Cash จะต้องไม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ธกส ซึ่งการสมัครสินเชื่อ ธกส ผู้สมัครจะต้องไม่มีหนี้สินที่จะต้องผ่อนชำระกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในวันที่ยื่นกู้จึงจะมีสิทธิ์ในการกู้เงินธนาคาร ธกส ได้ โดยลูกค้าจะต้องมีการเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อเงินด่วน ธกส ได้แก่ ใบสมัครและข้อตกลงในการใช้สินเชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารบัญชีธนาคาร ธกส ของผู้สมัครและหลักประกันเงินกู้ซึ่งจะใช้อสังหาริมทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 2 คนก็ได้

สินเชื่อเงินด่วน ธกส A-Cash มีการคิดดอกเบี้ยอย่างไรบ้าง

หลังจากที่ลูกค้าผ่านการอนุมัติการกู้เงินด่วน A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วทางสินเชื่อเงินด่วน ธกส จะมีการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบ MRR ต่อปีซี่งปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.875 เปอร์เซ็นต์และคิดอัตราดอกเบี้ยปรับที่ MRR+3 เปอร์เซ็นต์ โดยลูกค้าที่สมัครขอสินเชื่อเงินด่วนกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะมีระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อได้นานสูงสุด 12 เดือนซึ่งเมื่อชำระสินเชื่อเงินด่วน ธกส เสร็จสิ้นแล้วจึงจะสามารถที่จะกู้สินเชื่อของธนาคาร ธกส อื่น ๆ ได้และถ้าหากลูกค้าไม่สามารถที่จะชำระสินเชื่อเงินด่วน ธกส ได้ทางธนาคารจะมีการคิดดอกเบี้ยของเงินสินเชื่อคงเหลือที่อัตราร้อยละ 3 เปอร์เซ็นต่อปีจนกว่าจะมีการชำระสินเชื่อหมด

แหล่งเงินด่วนอื่นๆที่น่าสนใจ

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
TrueMoney Mastercard ทำบัตรได้ง่ายๆ แล้วทางแอพทรู วอลเลท
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
travel card กรุงไทยอีกหนึ่งบัตรที่สายเที่ยวไม่ควรพลาด
Scroll to Top