สินเชื่อธนาคารประชาชน

สินเชื่อธนาคารประชาชน

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 1% ต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 2 แสนบาท
สินเชื่อธนาคารประชาชนกู้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

สินเชื่อธนาคารประชาชนออมสินเหมาะกับใคร

ในปี 2566 ทางธนาคารออมสินได้มีการออกสินเชื่อตามโครงการนโยบายของรัฐบาลโดยที่มีจุดเด่นคือเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนที่สามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดให้กับผู้สมัครมากถึง 200,000 บาทต่อรายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเพื่อชำระหนี้สินและอื่น ๆ ได้ตามต้องการโดยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินปี 2023 ลูกค้าสามารถติดต่อสมัครได้ผ่านทางระบบออนไลน์ที่แอพพลิเคชั่น MyMo หรือจะติดต่อขอใบสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนกับทางสาขาของธนาคารออมสินก็ได้ ซึ่งสินเชื่อธนาคารประชาชนออมสินถือว่าเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มลูกค้าที่ประสบปัญหาทางด้าน

เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากผลกระทบจากโควิด 19 ซึ่งลูกค้าที่จะสามารถสมัครสินเชื่อธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินได้จะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ทางธนาคารกำหนดเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะสมัครขอสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 66 ได้

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อธนาคารประชาชนออมสินมีอะไรบ้าง

การสมัครสินเชื่อธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินมีรายละเอียดของการขอสินเชื่อดังนี้คือ ผู้ที่สมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ค้าขาย การให้บริการและผู้ผลิตสินค้ารายย่อยต่าง ๆ หรือเป็น

ผู้ที่รับเงินเดือนประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ก็ได้ โดยผู้ที่ขอสินเชื่อธนาคารประชาชนออมสินจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุของผู้กู้สินเชื่อประชาชนออมสินแล้วจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี ผู้ขอสินเชื่อต้องมีสัญชาติไทยและมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้อย่างง่ายดาย ผู้ที่สมัครสินเชื่อธนาคารประชาชนจะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสินกับสาขาที่ยื่นกู้และไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรของสินเชื่อธนาคารออมสินและที่สำคัญลูกค้าที่ต้องการกู้สินเชื่อธนาคารประชาชนออมสินที่เป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนตามโครงการของรัฐบาลจะต้องไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสินจึงจะสามารถที่จะขอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนออมสินได้

สินเชื่อธนาคารประชาชนออมสินคิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร

สินเชื่อธนาคารประชาชนออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดในปี 2566 ซึ่งผู้กู้สินเชื่อจะต้องมีการใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งในการกู้คือ บุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกันก็ได้ และเมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อธนาคารประชาชนแล้ว ทางธนาคารออมสินจะมีการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อธนาคารประชาชนออมสินที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนและคิดอัตราดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 0.25 เปอร์เซ็นต์โดยลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1115 ได้ตลอดเวลา

แหล่งเงินด่วนอื่นๆที่น่าสนใจ

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
TrueMoney Mastercard ทำบัตรได้ง่ายๆ แล้วทางแอพทรู วอลเลท
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
travel card กรุงไทยอีกหนึ่งบัตรที่สายเที่ยวไม่ควรพลาด
Scroll to Top