กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาคืออะไร? พร้อมดูวิธีลงทะเบียนง่ายๆ ล่าสุด

อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงินสมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงิน แต่ไม่ได้มีสภาพคล่องหรือมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการศึกษา ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะทางภาครัฐเปิดให้สามารถลงทะเบียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากู้เงินเรียนก่อน หลังเรียนจบและมีงานทำค่อยชำระเงินคืน ซึ่งแน่นอนว่ามีผู้สนใจกันเป็นจำนวนมากที่อยากเข้าร่วมโครงการ แล้วหากสนใจสมัครใช้บริการ จะสมัครอย่างไร เงื่อนไขการสมัครมีอะไรบ้าง สามารถศึกษาการลงทะเบียน กยศ. 2566ได้ที่บทความนี้ ติดตามอ่านกันได้เลย

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มีรายละเอียดที่มาอย่างไร

กยศ. ย่อมาจาก กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนนจากรัฐบาลสำหรับนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ใช้เรียนต่อปริญญาตรี โดยวงเงินเหล่านั้นจะแบ่งออกเป็นวงเงินสำหรับค่าเล่าเรียน และวงเงินค่าครองชีพ

ลงทะเบียนใช้สิทธิขอกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสมัครอย่างไร

สำหรับขั้นตอนการกู้เงินเรียน ผู้สมัครต้องทำการกู้ด้วยการเข้าเว็บไซต์ที่ทางกองทุนเพื่อการศึกษาจัดไว้ให้ โดยเข้าเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th  จากนั้นเลือกลงทะเบียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งาน ด้วยการกรอกเลขบัตรประชาชน

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ที่จำนวนเงินอนุมัติอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่

สำหรับวงเงิน กยศ.เพื่อกู้เงินเรียนจะแบ่งช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันไป โดยจะแบ่งตามขั้นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในการให้เงินทุนไว้เป็นขั้น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการศึกระดับมัธยม การศึกษาระดับปวช การศึกษาระดับปวส และปริญญาตรี จำนวนเงินมีตั้งแต่ระดับหมื่นต้น ๆ ไปจนถึงหลักแสน

หลังจากกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาการใช้หนี้ กยศ.ชำระผ่านช่องทางไหน

สำหรับหลักเกณฑ์การหักเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้เงินเรียนสามารถทำการคืนกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 15 ปี หลักจากที่ทางภาครัฐเริ่มกำหนดวันชำระหนี้คืน โดยต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามที่ได้ตกลงก่อนทำการสมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และหากมีการผิดนัดชำระจะต้องเสียค่าปรับ

หากกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วทำผิดนัดชำระ และมีการฟ้องต้องทำอย่างไร 2566

สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเงินกู้เพื่อการศึกษา ด้วยการได้รับหมายศาลจากการกระทำความผิดด้วยการไม่จ่ายเงินกู้ จะต้องเข้ารายงานตัวกับศาลและหากไม่ไปตามคำนัดหมาย จะต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยพร้อมค่าปรับที่ผิดนัดกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับข้อมูลประกอบการสมัครในปี 2023 สำหรับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ถือว่าเป็นเงินกู้เรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แล้วต้องชำระเงินคืน ดังนั้นเมื่อทำการกู้แล้วควรวางแผนการชำระให้ดี จะได้ไม่ผิดนัดชำระ และเสียค่าปรับที่เพิ่มสูงขึ้น

Scroll to Top